Student Fellowships/ Studentské Fellowshipy

Locus seeks to make the application process simple and the processing times quick. See the available fellowships below.

All fellowships are renewable upon successful submission of a new fellowship application. 

Higher Education

  • Student Fellowship: Full-time students working on their Bacheler's-level or higher theses or dissertations may be eligible for a Student Fellowship. This fellowship provides Full-Time Membership at Locus for up to one semester at a time for 1.500 Kč / month (58% off the non-fellowship price). To learn more, right-click on the link to download the application form to your hard drive: English | česky.
  • Faculty Fellowship: Full-time university faculty members or visiting scholars doing research or writing may be eligible for a Faculty Fellowship. This fellowship provides Full-Time Membership at Locus for up to one semester at a time for 2.250 Kč / month (38% off the non-fellowship price). Contact Locus to learn more.

Entrepreneurship

  • Women Entrepreneur Fellowship: Women starting their own business may be eligible for a Women Entrepreneur Fellowship. This fellowship will provide Full-Time Membership at Locus for 3 months for 2.250 Kč / month (38% off the non-fellowship price). This fellowship is not yet available. Contact Locus to learn more.
Locus se snaží dělat přijímací proces jednoduchý a zpracovávání přihlášek rychlé. Podívejte se na dostupné fellowshipy uvedené níže.

Všechny fellowshipy jsou obnovitelné na základě úspěšného příjetí nové přihlášky.

Vyšší vzdělání
  • Studentský fellowship:  Studenti denního studia vysokých škol pracující na jejich bakalářské nebo diplomové práci splňují podmínky pro Studentský Fellowship. Tento fellowship nabízí Non-Stop Členství v Locusu až po dobu jednoho semestru za cenu 1.500 Kč/měsíc (58% sleva z běžné ceny). Pro více informací, klikněte pravým tlačítkem na odkaz pro stažení přihlášky: Anglicky | Česky.
  • Fellowship pro členy fakulty: Členové univerzitní fakulty na plný úvazek nebo hostující akademici pracující na výzkumu nebo psaní splňují podmínky pro Fellowship pro členy fakulty. Tento fellowship nabízí Non-Stop Členství v Locusu až po dobu jednoho semestru  za cenu 2.250Kč/měsíc (38% sleva z běžné ceny). Pro více informací kontaktujte Locus.

Podnikatelská činnost

  • Fellowship pro Podnikatelky: Ženy rozjíždějící své podnikání splňují podmínky pro Fellowship pro Podnikatelky. Tento fellowship nabízí Non-Stop členství v Locusu po dobu 3 měsíců za cenu 2.250Kč/měsíčně (38% sleva z běžné ceny). Tento fellowship není zatím dostupný. Pro více informací kontaktuje Locus.